Menu

Katarzyna Wenska

Kasia-wenska-mindulness-online-projekt-selflove
 
W kwietniu 2018 roku nabyłam uprawnienia nauczycielskie do prowadzenia kursów mindfulness dla dzieci Paws b, wydawane przez Mindfulness in Schools Project (MiSP) w Wielkiej Brytanii.
 
Co więcej, jestem nauczycielką MBSR w procesie certyfikacji, co oznacza, że we wrześniu 2018 roku weszłam na ścieżkę zdobywania uprawnień do prowadzenia oryginalnych, 8-tygodniowych kursów re­duk­cji stre­su MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). W Polsce szkolenia nauczycielskie MBSR certyfikowane przez The Institite for Mindfulness-Based Approaches (IMA, Niemcy) organizowane są przez Fundację Polski Instytut Mindfulness POLIM. Na stronie POLIM (tutaj) znajdziesz informacje o tym, że jestem na liście rekomendowanych nauczycieli uprawnionych do przeprowadzenia 8-tyg. kursu MBSR.
 
Ukończyłam filologię angielską. W obszarze zawodowym nabyłam doświadczenie pracując w placówkach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii.
Certyfikowana trenerka mindfulness.
 
Mindfulness (uważność) to trening umysłu, który polega na świadomym zarządzaniu uwagą i ma służyć lepszemu poznaniu siebie samego oraz pełniejszemu doświadczaniu pojedynczych chwil, które składają się na nasze życie.
 
Medytację, która jest podstawą technik mindfulness poznałam 9 lat temu, kiedy po raz pierwszy sama wyjechałam w dalszą podróż do USA. Bliskie mi były wtedy poszukiwania w obszarach rozwoju osobistego i duchowego, które ostatecznie doprowadziły mnie do nurtu mindfulness, w którym postanowiłam zapuścić swoje korzenie.
 
Moja chęć zdobywania wiedzy i doświadczenia w dziedzinie mindfulness zaowocowała w 2017 roku podjęciem przeze mnie studiów magisterskich w obszarze Podejść Opartych na Uważności, czyli Mindfulness-Based Approaches w Centre for Mindfulness Research and Practice (CMRP) School of Psychology, Bangor University. Jednostka ta prowadzi badania nad wpływem mindfulness od 2001 roku i jako pierwsza na świecie opracowała program studiów magisterskich w tym obszarze. Obecnie jestem na 3 roku studiów i przymierzam się do pisania pracy magisterskiej.
 
foto uno