Menu

Regulamin Projektu Selflove

Przed dokonaniem rezerwacji pobytu zapoznaj się z poniższymi zasadami rezerwacji i pobytu na naszym „Projekcie SELFLOVE”. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami: projektselflove@gmail.com

DOKONANIE REZERWACJI

Aby wstępnie zarezerwować swój pobyt wypełnij i wyślij do nas Formularz Rezerwacji. Skontaktujemy się z Tobą, aby przesłać fakturę wraz z danymi do przelewu. Pamiętaj, że rezerwacja miejsca jest potwierdzona dopiero w momencie otrzymania depozytu na naszym koncie bankowym.

PŁATNOŚĆ

Za pobyt płacisz przelewem, przed rozpoczęciem projektu. Możesz od razu wpłacić całą kwotę lub wartość depozytu w wysokości 50% całości pobytu a pozostałe 50% na 14 dni przed przyjazdem.

 

DANE DO PRZELEWU KRAJOWEGO (PLN)

Numer rachunku odbiorcy: 62102024980000870205436300

Nazwa odbiorcy: ALEKSANDRA MICHALINA JĘDRZEJEWSKA
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Kod BIC (Swift) banku: BPKOPLPW

ANULACJA POBYTU I ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA

Możesz anulować swoją rezerwację, informując Nas o tym do 15 dni przed wydarzeniem i uzyskać zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji na mniej niż 15 dni przed datą rozpoczęcia pobytu (data rozpoczęcia 22 listopad 2019), wpłacone pieniądze nie będą zwracane. Jeżeli nie możesz przyjechać i chciałabyś, aby ktoś inny przyjechał za Ciebie, możesz zmienić dane uczestnika na 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu. 

W kwestiach takich jak: rezerwacja miejsca, dokonanie płatności za pobyt, anulacja pobytu lub zmiana danych uczestnika obowiązują zasady ujęte w Regulaminie Projektu SELFLOVE.

ORGANIZATORZY

Organizatorem Projektu SELFLOVE jest Aleksandra Jędrzejewska, zarejestrowana jako Aleksandra Jędrzejewska, Fizja, Tomiszowice 22, 42-320, Niegowa, NIP:5771989342, jedrzejevska@gmail.com

Uczestnicy projektu zakwaterowani będą w 511 Design Hotel & SPA, adres: Poziom 511 Sp. z o.o., Podzamcze, ul. Bonerów 33, 42-440 Poziom 511 Sp. z o.o.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

 • Pakiet uczestnictwa w Projekcie SELFLOVE obejmuje:

  • 2 noclegi
  • Śniadania
  • Lunch sobotni
  • Kolacja powitalna
  • Warsztat z Matyldą Bojdą
  • Warsztat z Karo Tashi
  • Warsztat z Małgorzatą Uchnast
  • Joga z Marią Janiec
  • Sesje medytacji z Karo Tashi
  • Nielimitowany dostęp do strefy Wellness
  • Indywidualna konsultacja z dietetykiem, fizjoterapeutą i psychologiem
  • Voucher Spa (200 zł)
  • Przerwy kawowe z poczęstunkiem
  • Prezent powitalny

  Wszystkie dodatkowe usługi lub zamówienia (np. dodatkowe posiłki, napoje, dopłata do zabiegu Spa powyżej 200 zł itp.) niewymienione w pakiecie każdy z uczestników jest zobligowany opłacić na własny koszt rozliczając się z Hotelem Poziom 511 Design & Spa bezpośrednio na recepcji hotelu w momencie dokonania zamówienia lub wykwaterowania.

Dodatkowo każdy z uczestników może dowolnie wykorzystać swój czas wolny. Do dyspozycji gości będzie (dostępność uzależniona od warunków pogodowych i obłożenia hotelu):

 • możliwość korzystania z nielimitowanego dostępu do strefy Wellness (basenu, sauny)
 • rowery (wymagana wcześniejsza rezerwacja)
 • kije do Nordic Walking (wymagana wcześniejsza rezerwacja)

Podczas Projektu SELFLOVE nad prawidłowym przebiegiem całego pobytu panować będą Organizatorzy.  

Szczegółowy program pobytu wraz z rozpiską godzin, każdy uczestnik otrzyma na podany adres mailowy przed wydarzeniem, po opłaceniu pobytu.

Szczegółowy program pobytu każdy uczestnik otrzyma na podany adres mailowy przed wydarzeniem, po opłaceniu pobytu.

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Organizator nie zawiera w pakiecie ubezpieczenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne, materialne, psychiczne, mentalne powstałe podczas pobytu. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne i fizyczne podczas pobytu. Zaleca się by każdy uczestnik zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne, materialne, psychiczne, mentalne powstałe podczas pobytu. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne i fizyczne podczas pobytu.  

ZMIANA PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie warsztatów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających warsztaty (np. choroba prowadzącego zajęcia/warsztat, zdarzenia losowe, itp.). 

 W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani

o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej oraz otrzymają informację na podany podczas rejestracji adres e-mail.

STAN ZDROWIA I PRZECIWWSKAZANIA

 Podczas zajęć grupowych i warsztatów, na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń dla zdrowia. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

Uczestnik projektu bierze udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych na własną odpowiedzialność.

 Uczestnik oświadcza, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uprawiania przez niego aktywności zaplanowanych do wykonania. Uczestnik oświadcza, że podejmuje takie aktywności w całości i na własne ryzyko i ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki podjętych aktywności.

WIEK UCZESTNIKA

W naszych warsztatach może wziąć udział każdy, kto skoczył 18 rok życia (w przypadku osób niepełnoletnich wymaga jest obecność i opieka opiekuna prawnego). 

WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

Przebieg PROJEKTU SELFLOVE będzie dokumentowany przez Organizatora w formie zdjęć oraz nagrań audio-video. Uczestnictwo w warsztatach, zajęciach jogi i innych elementach wymienionych w pakiecie pobytu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika, zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach, w materiałach stanowiących relację z wydarzenia lub materiałach promujących Projekt SELFLOVE.

ZAPISY NA ZABIEGI W SPA 

W pakiecie standardowo jest zawarty voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na dowolny wybrany zabieg w 511 Medi Spa. Jeżeli chcesz zapisać się na zabieg o wartości wyższej niż 200 zł dokonujesz płatności za różnicę w cenie we własnym zakresie, przy zakwaterowaniu w recepcji hotelu 511. 

Na zabiegi zapisujesz się dzwoniąc bezpośrednio na recepcję Spa. Wystarczy, że podasz nazwę wydarzenia, w którym uczestniczysz: Projekt Selflove a zostaniesz zapisany na najdogodniejszy termin podczas trwania warsztatów. W zabiegach możesz uczestniczyć zawsze wtedy, gdy nie odbywają się grupowe warsztaty ze specjalistami, zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia Spa. 

ZAPISY: +48 32 746 28 10,  spa@poziom511.com

TRANSPORT DO HOTELU

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do miejsca, w którym odbywać się będą warsztaty. W razie jakichkolwiek trudności organizatorzy oferują swoją pomoc w doborze najdogodniejszej opcji dojazdu.

NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od organizatora okoliczności, takich jak: złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie w hotelu lub awarie podwykonawców zapewniających dostarczanie swoich usług w ramach prawidłowego funkcjonowania hotelu (jak np. elektryczność, dostęp do internetu, wodociągi i inne) program planowanych zajęć może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia określonych aktywności o ile warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności (również wewnątrz obiektu hotelowego) w jego ocenie stanowią zbyt duże ryzyko dla bezpiecznego prowadzenia zajęć.

ODWOŁANIE WYDARZENIA

W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o tym uczestników bezpośrednio drogą e-mailową oraz do pełnego zwrotu wpłaconych kosztów na konto bankowe, z którego została dokonana płatność w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania informacji dotyczącej anulacji wydarzenia. 

INNE 

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, itp., a które zakłócić mogą częściowo lub całkowicie realizacje zlecenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformuje uczestników w drodze informacji zamieszczonej na stronie internetowej: www.projektselflove.com

W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję stanowiąca podejmuje organizator, w takim wypadku zobowiązuje się do odpowiednio wczesnego poinformowania uczestników o zmianach.

RODO I ADMINISTRACJA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Aleksandra Jędrzejewska „Fizja”, Tomiszowice ADRES, z którym można się skontaktować przez email: jedrzejevska@gmail.com oraz Poziom 511 Sp. z o.o., Podzamcze, ul. Bonerów 33, 42-440 Poziom 511 Sp. z o.o., z którym można się skontaktować przez e-mail: recepcja@poziom511.com
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi.
 3. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem);
  2. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  3. ograniczenia przetwarzania danych;
  4. przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe);
  5. wyrażenia sprzeciwu w przypadku stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania);
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora;
  3. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są umowy zawarte pomiędzy Klientem a Obiektem oraz właściwe przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe Klienta przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości i innych powszechnie obowiązujących przepisów.
 7. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane poza obszarem EOG.
 8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
 9. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Usługodawcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Usługi).
 10. Usługodawca oraz Administrator, oświadczają, że stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 11. Usługodawca oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.