Regulamin Projektu Selflove- wyjazdy i wydarzenia

Przed dokonaniem rezerwacji pobytu lub miejsca na wydarzeniu 1-dniowym zapoznaj się z poniższymi zasadami rezerwacji i pobytu na naszym „Projekcie SELFLOVE”. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami: [email protected]

DOKONANIE REZERWACJI

Aby wstępnie zarezerwować swój pobyt wypełnij i wyślij do nas Formularz Rezerwacji. Automatycznie zostaje do Ciebie wygenerowany e-mail ze wstępnym potwierdzeniem miejsca, które musisz opłacić, aby miejsce było potwierdzone. Pamiętaj, że rezerwacja miejsca jest potwierdzona dopiero w momencie otrzymania depozytu na naszym koncie bankowym. Zaliczka powinna być wpłacona do 5 dni od momentu wysłania do nas Formularza Rezerwacji.

POTWIERDZENIE REGULAMINU POBYTU I REGULAMINU HOTELU/OBIEKTU

Wysyłając do Nas Formularz Rezerwacji, każdy z zapisywanych na wyjazd/wydarzenie uczestników równocześnie potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem Wyjazdów i Wydarzeń Projekt SELFLOVE oraz w pełni go akceptują. 

Każdy uczestnik wyjazdu/wydarzenia organizowanego przez Projekt SELFLOVE akceptuje Regulamin Hotelu lub Obiektu, w którym odbywa się wydarzenie. Jeżeli regulamin jest niejasny lub uczestnik ma do niego pytania, w każdej chwili może poprosić o pomoc Organizatora, aby ten udzielił pełnej informacji/odpowiedzi na pytanie. 

PŁATNOŚĆ

Za pobyt płacisz przelewem, przed rozpoczęciem projektu. Możesz od razu wpłacić całą kwotę lub zaliczkę w wysokości 50% całości pobytu W CIĄGU 5 DNI OD WYSŁANIA FORMULARZA REZERWACJI, a pozostałe 50% na 15 dni przed przyjazdem.

ANULACJA POBYTU I ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA

Możesz anulować swoją rezerwację, informując Nas o tym do 30 dni przed wydarzeniem i uzyskać zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, wpłacone pieniądze nie będą zwracane. Zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania wpłaconych pieniędzy na pokrycie poniesionych kosztów związanych z organizacją wyjazdu, rezerwacją miejsca w hotelu i wszystkimi dodatkowymi elementami wyjazdu.

Jeżeli nie możesz przyjechać i chciałabyś/chciałbyś, aby ktoś inny przyjechał za Ciebie, możesz zmienić dane uczestnika na 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

W kwestiach takich jak: rezerwacja miejsca, dokonanie płatności za pobyt, anulacja pobytu lub zmiana danych uczestnika obowiązują zasady ujęte w Regulaminie Projektu SELFLOVE.

ORGANIZATORZY

Organizatorem Projektu SELFLOVE jest Aleksandra Jędrzejewska, zarejestrowana jako Aleksandra Jędrzejewska, Fizja, Tomiszowice 22, 42-320, Niegowa, NIP: 5771989342, [email protected]

 

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

Każdy wyjazd zawiera inne elementy wchodzące w skład pakietu wyjazdowego. Dokładny opis tego, co wchodzi w zakres usług (np. ilość noclegów, posiłki, warsztaty dodatkowe itp.), znajduje się na stronie opisu wydarzenia.

Wszystkie dodatkowe usługi lub zamówienia (np. dodatkowe posiłki, napoje, zabiegi Spa) niewymienione w pakiecie każdy z uczestników jest zobligowany opłacić na własny koszt rozliczając się z hotelem/obiektem, w którym odbywa się konkretny wyjazd bezpośrednio na recepcji hotelu w momencie dokonania zamówienia lub wykwaterowania.

Podczas Projektu SELFLOVE nad prawidłowym przebiegiem całego pobytu panować będą Organizatorzy.  

Szczegółowy program pobytu wraz z rozpiską godzin, każdy uczestnik otrzyma na podany adres mailowy przed wydarzeniem, po opłaceniu pobytu.

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Żaden wyjazd i event 1-dniowy nie zawiera ubezpieczenia uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne, materialne, psychiczne, mentalne powstałe podczas pobytu. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne i fizyczne podczas pobytu. Zaleca się, aby każdy uczestnik zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

 

ZMIANA PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie warsztatów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających warsztaty (np. choroba prowadzącego zajęcia/warsztat, zdarzenia losowe, itp.). 

 W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej oraz otrzymają informację na podany podczas rejestracji adres e-mail.

STAN ZDROWIA I PRZECIWWSKAZANIA

 Podczas zajęć grupowych i warsztatów, na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń dla zdrowia. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

 Uczestnik każdego wyjazdu i wydarzenia oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uprawiania przez niego aktywności zaplanowanych do wykonania. Uczestnik oświadcza, że podejmuje takie aktywności w całości i na własne ryzyko i ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki podjętych aktywności.

WIEK UCZESTNIKA

W naszych warsztatach może wziąć udział każdy, kto skończył 18 rok życia (w przypadku osób niepełnoletnich wymaga jest obecność i opieka opiekuna prawnego). 

WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

Przebieg PROJEKTU SELFLOVE będzie dokumentowany przez Organizatora w formie zdjęć oraz nagrań audio-video. Uczestnictwo w warsztatach, zajęciach jogi i innych elementach wymienionych w pakiecie pobytu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach, w materiałach stanowiących relację z wydarzenia lub materiałach promujących Projekt SELFLOVE.

ZAPISY NA ZABIEGI W SPA 

W pakiet NIE JEST WLICZONY żaden zabieg Spa (chyba, że jest to zapisane w konkretnym wyjeździe i zaznaczone jako część pakietu). Każdy uczestnik rozlicza się z obiektem za zabiegi indywidualnie.

Na zabiegi zapisujesz się dzwoniąc bezpośrednio na recepcję Spa. W e-mailu informacyjnym zawieramy szczegółowe wskazówki i zasady zapisywania się na zabiegi. Nie we wszystkich obiektach dostępne są zabiegi SPA.

WYJAZDY PROJEKT SELFLOVE A EPIDEMIA COVID-19 

Dokładamy wszelkich starań, aby podczas pobytu na naszym Projekcie SELFLOVE zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Pilnujemy, aby hotel przestrzegał wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny standardów bezpieczeństwa. 

Organizator zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji programu lub formuły wydarzenia w przypadku nieprzewidzianych zmian polityczno – epidemiologicznych (np. zaostrzenie się epidemii w kraju). 

Jako Organizator dostosowujemy się do zasad w obiekcie/hotelu i nie mamy na nie wpływu.

 

TRANSPORT DO HOTELU

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do miejsca, w którym odbywać się będą warsztaty. W razie jakichkolwiek trudności organizatorzy oferują swoją pomoc w znalezieniu najdogodniejszej opcji dojazdu.

NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI W INFRASTRUKTURZE OBIEKTU

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od organizatora okoliczności, takich jak: złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie w hotelu lub awarie podwykonawców dostarczających swoje usługi w ramach prawidłowego funkcjonowania hotelu (jak np. elektryczność, dostęp do internetu, bieżąca ciepła woda, i inne zdarzenia losowe) program planowanych zajęć może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia określonych aktywności, o ile warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności (również wewnątrz obiektu hotelowego) w jego ocenie stanowią zbyt duże ryzyko dla bezpiecznego prowadzenia zajęć.

ODWOŁANIE WYDARZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych niezależnych od organizatora. W takim wypadku uczestnik ma prawo do wyboru opcji:

1. zwrotu całkowitej wpłaconej kwoty 

2. przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet kolejnego wyjazdu

W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o tym uczestników bezpośrednio drogą e-mailową.  Pełen zwrot kosztów zostanie zwrócony w ciągu 15 dni od odwołania wyjazd/wydarzenia. 

INNE 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, pandemii i innych nieprzewidzianych okoliczności, a które zakłócić mogą częściowo lub całkowicie realizacje zlecenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformuje uczestników w drodze informacji zamieszczonej na stronie internetowej: www.projektselflove.com

W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję stanowiąca podejmuje organizator, w takim wypadku zobowiązuje się do odpowiednio wczesnego poinformowania uczestników o zmianach.

Zapisz się do naszego newslettera, jeżeli chcesz dowiadywać się jako pierwsza/pierwszy o naszych nadchodzących eventach i wyjazdach oraz

Odbierz 10% na pierwsze zakupy w naszym sklepie