Regulamin Wyjazdów

Regulamin Projektu Selflove

wyjazdy i wydarzenia

 

Przed dokonaniem rezerwacji pobytu lub miejsca na wydarzeniu 1-dniowym zapoznaj się z poniższymi zasadami rezerwacji i pobytu na naszym „Projekcie SELFLOVE”. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami: [email protected]

 

 

DOKONANIE REZERWACJI

Aby wstępnie zarezerwować swój pobyt wypełnij i wyślij do nas Formularz Rezerwacji. Automatycznie zostaje do Ciebie wygenerowany e-mail ze wstępnym potwierdzeniem miejsca, które musisz opłacić, aby miejsce było potwierdzone. Pamiętaj, że rezerwacja miejsca jest potwierdzona dopiero w momencie otrzymania depozytu na naszym koncie bankowym. Zaliczka powinna być wpłacona do 7 dni od momentu wysłania do nas Formularza Rezerwacji.

 

POTWIERDZENIE REGULAMINU POBYTU I REGULAMINU HOTELU/OBIEKTU

Wysyłając do Nas Formularz Rezerwacji, każdy z zapisywanych na wyjazd/wydarzenie uczestników równocześnie potwierdzają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem Wyjazdów i Wydarzeń Projekt SELFLOVE oraz w pełni go akceptują. 

Każdy uczestnik wyjazdu/wydarzenia organizowanego przez Projekt SELFLOVE akceptuje Regulamin Hotelu lub Obiaktu, w którym odbywa się wydarzenie. Jeżeli regulamin jest niejasny lub uczestnik ma do niego pytania, w każdej chwili może poprosić o pomoc Organizatora, aby ten udzielił pełnej informacji/odpowiedzi na pytanie. 

 

 

PŁATNOŚĆ

Za pobyt płacisz przelewem, przed rozpoczęciem projektu. Możesz od razu wpłacić całą kwotę lub zaliczkę w wysokości 50% całości pobytu W CIĄGU 7 DNI OD WYSŁANIA FORMULARZA REZERWACJI, a pozostałe 50% na 15 dni przed przyjazdem.

 

 

ANULACJA POBYTU I ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA

Możesz anulować swoją rezerwację, informując Nas o tym do 15 dni przed wydarzeniem i uzyskać zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji na mniej niż 15 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, wpłacone pieniądze nie będą zwracane. Zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania wpłaconych pieniędzy na pokrycie poniesionych kosztów związanych z organizacją wyjazdu, rezerwacją miejsca w hotelu i wszystkimi dodatkowymi elementami wyjazdu.

Jeżeli nie możesz przyjechać i chciałabyś/chciałbyś, aby ktoś inny przyjechał za Ciebie, możesz zmienić dane uczestnika na 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

W kwestiach takich jak: rezerwacja miejsca, dokonanie płatności za pobyt, anulacja pobytu lub zmiana danych uczestnika obowiązują zasady ujęte w Regulaminie Projektu SELFLOVE.

 

 

ORGANIZATORZY

Organizatorem Projektu SELFLOVE jest Aleksandra Jędrzejewska, zarejestrowana jako Aleksandra Jędrzejewska, Fizja, Tomiszowice 22, 42-320, Niegowa, NIP: 5771989342, [email protected]

 

 

oraz

Agnieszka Bojda ABEvents & Nutrition, Sportowa 16, 42-311 Żarki Letnisko, NIP: 577 199 02 04, [email protected]

W zależności od wyjazdu wpłaty są rozliczane na dane jednego z dwóch powyższych podmiotów. 

 

 

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

Każdy wyjazd zawiera inne elementy wchodzące w skład pakietu wyjazdowego. Dokładny opis tego, co wchodzi w zakres usług (np. ilość noclegów, posiłki, warsztaty dodatkowe itp.), znajduje się na stronie opisu wydarzenia.

  • Wszystkie dodatkowe usługi lub zamówienia (np. dodatkowe posiłki, napoje, zabiegi Spa) niewymienione w pakiecie każdy z uczestników jest zobligowany opłacić na własny koszt rozliczając się z hotelem, w którym odbywa się konkretny wyjazd bezpośrednio na recepcji hotelu w momencie dokonania zamówienia lub wykwaterowania.

Dodatkowo, każdy z uczestników może dowolnie wykorzystać swój czas wolny. Do dyspozycji gości będzie (dostępność uzależniona od warunków pogodowych i obłożenia hotelu):

  • możliwość korzystania z nielimitowanego dostępu do strefy Wellness (basenu, sauny)
  • oferowane przez hotel/obiekt atrakcje

Podczas Projektu SELFLOVE nad prawidłowym przebiegiem całego pobytu panować będą Organizatorzy.  

Szczegółowy program pobytu wraz z rozpiską godzin, każdy uczestnik otrzyma na podany adres mailowy przed wydarzeniem, po opłaceniu pobytu.

 

 

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Żaden wyjazd i event 1-dniowy nie zawiera ubezpieczenia uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne, materialne, psychiczne, mentalne powstałe podczas pobytu. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne i fizyczne podczas pobytu. Zaleca się, aby każdy uczestnik zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

 

ZMIANA PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie warsztatów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających warsztaty (np. choroba prowadzącego zajęcia/warsztat, zdarzenia losowe, itp.). 

 W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej oraz otrzymają informację na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 

 

STAN ZDROWIA I PRZECIWWSKAZANIA

 Podczas zajęć grupowych i warsztatów, na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń dla zdrowia. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

 Uczestnik każdego wyjazdu i wydarzenia oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uprawiania przez niego aktywności zaplanowanych do wykonania. Uczestnik oświadcza, że podejmuje takie aktywności w całości i na własne ryzyko i ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki podjętych aktywności.

 

 

WIEK UCZESTNIKA

W naszych warsztatach może wziąć udział każdy, kto skończył 18 rok życia (w przypadku osób niepełnoletnich wymaga jest obecność i opieka opiekuna prawnego). 

 

 

WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

Przebieg PROJEKTU SELFLOVE będzie dokumentowany przez Organizatora w formie zdjęć oraz nagrań audio-video. Uczestnictwo w warsztatach, zajęciach jogi i innych elementach wymienionych w pakiecie pobytu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach, w materiałach stanowiących relację z wydarzenia lub materiałach promujących Projekt SELFLOVE.

 

 

ZAPISY NA ZABIEGI W SPA 

W pakiet NIE JEST WLICZONY żaden zabieg Spa (chyba, że jest to zapisane w konkretnym wyjeździe i zaznaczone jako część pakietu). Każdy uczestnik rozlicza się z obiektem za zabiegi indywidualnie.

Na zabiegi zapisujesz się dzwoniąc bezpośrednio na recepcję Spa. W e-mailu informacyjnym zawieramy szczegółowe wskazówki i zasady zapisywania się na zabiegi. Nie we wszystkich obiektach dostępne są zabiegi SPA. W zabiegach możesz uczestniczyć zawsze wtedy, gdy nie odbywają się grupowe warsztaty ze specjalistami, zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia Spa. 

 

 

WYJAZDY PROJEKT SELFLOVE A EPIDEMIA COVID-19 

Dokładamy wszelkich starań, aby podczas pobytu na naszym Projekcie SELFLOVE zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Pilnujemy, aby hotel przestrzegał wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny standardów bezpieczeństwa. 

Organizator zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji programu lub formuły wydarzenia w przypadku nieprzewidzianych zmian polityczno – epidemiologicznych (np. zaostrzenie się epidemii w kraju). 

Jako Organizator dostosowujemy się do zasad w obiekcie/hotelu i nie mamy na nie wpływu.

 

 

EPIDEMIA COVID-19 A KORZYSTANIE ZE SPA

Podczas organizacji wyjazdów podlegamy ogólnopolskim zasadom ustalanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Jeżeli dostęp do SPA, basenu, sauny lub innych części przestrzeni „Wellness” będzie niedozwolony – będzie to również niemożliwe podczas naszego pobytu, pomimo iż wchodzi to w cenę pakietu. W takim wypadku jednak dokładamy wszelkich starań, aby w inny sposób uprzyjemnić pobyt naszym uczestnikom. 

 

 

TRANSPORT DO HOTELU

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do miejsca, w którym odbywać się będą warsztaty. W razie jakichkolwiek trudności organizatorzy oferują swoją pomoc w znalezieniu najdogodniejszej opcji dojazdu.

 

 

NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI W INFRASTRUKTURZE OBIEKTU

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od organizatora okoliczności, takich jak: złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie w hotelu lub awarie podwykonawców dostarczających swoje usługi w ramach prawidłowego funkcjonowania hotelu (jak np. elektryczność, dostęp do internetu, bieżąca ciepła woda, i inne zdarzenia losowe) program planowanych zajęć może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia określonych aktywności, o ile warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności (również wewnątrz obiektu hotelowego) w jego ocenie stanowią zbyt duże ryzyko dla bezpiecznego prowadzenia zajęć.

 

 

ODWOŁANIE WYDARZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych niezależnych od organizatora. W takim wypadku uczestnik ma prawo do wyboru opcji:

1. zwrotu całkowitej wpłaconej kwoty 

2. przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet kolejnego wyjazdu

 

W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o tym uczestników bezpośrednio drogą e-mailową.  Pełen zwrot kosztów obowiązuje na co najmniej 15 dni przed planowaną data wydarzenia. 

 

 

INNE 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, pandemii i innych nieprzewidzianych okoliczności, a które zakłócić mogą częściowo lub całkowicie realizacje zlecenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformuje uczestników w drodze informacji zamieszczonej na stronie internetowej: www.projektselflove.com

W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję stanowiąca podejmuje organizator, w takim wypadku zobowiązuje się do odpowiednio wczesnego poinformowania uczestników o zmianach.

s

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labo.

Brak produktów w koszyku.